Lille Dominans:

Udvikler sig let ved gentagne nederlag til bløde, krybende underdanige, usikre hunde, der er svære at dressere.

De skal have lov til at udvikle deres dominans ved at kunne tage ting fra føreren - større selvsikkerhed. Byttedrift arbejde kan indgyde selvsikkerhed -- hunden bliver “stor og stærk”.

Ved straf kommer denne hund i konflikt mellem de to drifter aggression og undvige/flugt. Dette er meget belastende for nervesystemet med evt. varig skade.

Stor Dominans:

Lærer hvalpen at udnytte den forøgede aggressivitet og ved tilkæmpning af magtpositioner overudvikles dominansen.

Kan medføre en tyran derhjemme og over for andre hunde.

“Bevogtning af “sko ved knurren løses ved afledning i stedet for at tilkæmpe sig skoen og udvikle dominansen. STRAF er meningsløs -- kan udvikle dominansen.

Denne hvalp kan i leg med andre hvalpe dels udvikle sin egen dominans men også påføre andre hunde uheldige oplevelser. Hunde med “normale” dominansanlæg kan blive ”hundehadere” og hunde med lille dominans kan dæmpe deres selvsikkerhed.

De 3 kritiske perioder.

Husk de 3 kritiske faser!!!

1. Kritiske fase = 13. - 16. uge.

2. Kritiske fase = 7. - 10. måned.

3. Kritiske fase = 17. - 22. måned.

Se under: Hundens udvikling, om de kritiske faser.