Avlskåring d. 22. marts 2009.
MODPRØVE og MODVÆRGE.