Fra parringstidspunket til fødsel.

Drægtighedens længde er hos hund  i gennemsnit 63 dage. Der er dog en variation fra 54 - 72 dage, efter den dag hvor tæven har accepteret parring første gang.

Hvis man regner med gennemsnittet på 63 dage, svarer dette til 9 uger, og i det følgende beskrives hvalpens udvikling uge for uge - fra ægget er blevet befrugtet, og til hvalpen bliver født.

1. - 2.- 3. uge:
Efter en vellykket parring transporteres de bfrugtede æg i æggelederen, hvor celledellingen starter.
Efter ca. 8 - 12 dage består fosteret af 16 celler, også kaldet morula-stadiet, og i den størrelse kommer det ind i livmodere.
I livmoderen fortsætter celledelingen. Fosteranlægget er i den kommende uge ikke fæstnet til livmodervæggen, men flyder frit rundt.
Efter ca. 3 uger, med en variation på mellem 17 - 2 dage, er fosteranlæggene ligligt fordelt i de to livmoderhorn og er nu i gang med at vokse fast på livmodervæggen.
Fosteranlæget er på dette tidspunkt ca. 1 cm. langt og minder om en lille fisk med udvækster, som senere bliver til for og bagben.
Der hvor fosteranlæget er vokset fast på livmoderen, dannes moderkagen, som bliver fosterets forbindelse med moderen. Igennem moderkagen, der også kaldes placenta, tilfører tæven de nærringsstoffer som fostret skal bruge i den kommend udvikling. Fostret forbindes med modekagen via sin navlestreng.

4. uge:
Man kan nu tydeligt skelne for- og bagben. Øreflipperne er synlige som en lille fold og ører og øjne bliver dannet i denne uge.
Fosterhinderne kan i dette stadie føles som bobler på ca. 2,5 cm. størrelse. Hvis man med sikkerhed skal kunne fastslå en drægtighed ved at føle på bughulen, kræver det en meget rolig, slank tæve. Man skal ikke selv begynde på den undersøgelse, det kan skade fosterne.
Drægtigheden kan påvises ved ultalydsscanning fra dette tidspunkt.

5. ugen:
I denne uge formes øjenlågene, og følehårene på overlæben og over øjnene anlægges.
Øreflippen vokser, så den næsten dækker over anlægget til øregangen. Fem par dievorter med tilhørende mælkekirtler, samt de ydre kønsorganer begynder deres udvikling.
I løbet af denne uge vil fosterets poter begynde at formr det der senere bliver til trædepuder og tæer. Omkring dag 33 lukker gangen, så efter denne dato kan ganespalte ikke opstå. I det hele taget er den mest riskofyldte tid, hvor kemikaller og andre stoffer kan skade fostret, nu overstået. Her begynder også dannelsen til tarmsystemet, som på dette stadium endnu befinder sig i navlestrengen.
Drægtigheden kan nu ikke længere føles, men ultralydsscanning er den mest anvendelige metode fra nu af og indtil fosreret kan påvises med røngten billed.
Tæven vil muligvis først nu vise de første tegn på drægtighed ved en ændret adfærd, men bugen har endnu ikke ændret så meget facon.

6. uge:
Øreflipper og øjenlåg vokser og dækker i slutningen af ugen henholdsvis øregang og øjne.
De ydre kønsorganer begynder at forandre sig i retning af han - og hunkønsorganer.
I starten af ugen adskilles tæerne helt, og i slutningen af ugen vil kløerne blive dannet.
Følehår begynder at vokse ud af de anlæg, der blev dannet ugen før.
Tarmsytemet forlader navlestrengen og befinder sig nu i den endelige placering i bughulen.
Hos tæven ses en svag rosafarvning af dievorterne, og afhængig af antallet af hvalpe i livmoderen vil bugen tiltage en lille smule i omfang.
Der er ingen grund til foderændringer endnu.

7. uge:
I løbet af denne uge vil kropsbehåring vokse ud, og farvemarkeringen vil kunne ses.
Poterne og trædepuderne er efterhånden færdigdannde.
Fosteret ligner nu den færdige hvalp, men kan ikke overleve uden for livmoderen.
Fra dette tidspunkt er det egentlig kun størrelsen, der øges.
Forbeningen i knoglerne er nu så fremskreden, at man fra dag 49 kan se fostrene på røngtenbillederne.
Det er nu for første gang i drægtigheden muligt at se fosterbevægelser.
Tævens bug er i de fleste tilfælde tydligt forøgt, og mælkeproduktionen er begyndt.
Foderet bør fra nu af være specialfoder til drægtige tæver/hvalpe, men ikke i store mængder. Det er ingen fordel i at tæven bliver for tyk før fødslen.

8. uge:
Fosteret er færdigdannet og kan nu føles, og til tider kan fostrenes hjerteslag høres. Tæven er nu nærmest besværet af sin vægt og sit omfang og skal i denne periode vænnes til fødekasse. Mælkekirtlerne er spændte og fulde af mælk.

9. uge:
Den sidste uge af drægtigheden forbereder tæven sig til fødslen. Hun bliver mere stille og interesserer sig ikke så meget for at lege, og kan være mindre social end normalt.
De sidste 2 - 3 dage før fødslen bør man reducere fodermængden med 30 - 40 %, og i det sidste døgn før selve fødslen vil tæven normalt ikke æde.
Fra ca. 60. dagen kan fosteret overleve udenfor livmoderen.

Tæven bør senest en uge før fødsel introduceres til egnet fødested, allerbedst en velindrettet fødekasse. Her vil hun kunne udfolde noget af den naturlige redebygning, som mange tæver udfører 2 - 4 døgn før fødsel. Det består i at samle klude sammen og evt flænse og grave i fødekassens bund.
Skederegionen vil blive stor og slap. Bækkenbundmuskulaturen afslappes, og hos en del tæver vil der være voldsom mælke spænding flere dage før fødslen.
Umiddelbart før fødslen bliver hun urolig og rastløs, og der vil optræde plukveer eller opblokningsveer. Disse veer presser fosterhinden fra den første hvalp ned i fødselsgangen.
Fødselsvejen skal udvides og fosteret skal presses ind i bækkenet før de rigtige presseveer går i gang. I dette forløb vil fosterhinderne på et eller andet tidspunkt briste og indholdet flyde ud af skeden. Man siger at "vandet er gået" og så starter den rigtige fødsel. Opblokningsperioden varer typisk 4 - 6 timer, men kan i sjældne tilfælde vare et døgns tid.
For at kunne forudsige den nøjagtige fødedag, kan man starte denne uge med at tage tævens temp. 2 x dgl. Herved får man et overblik over hvordan temperturen svinger normalt.
Når der konstateres et temperaturfald kan man med fordel tage temp. hver 3. - 4. time.
Når temperaturen ligger ca. 1 - 11/2 grad under det normale ved flere målinger med nogle timers interval, vil fødslen gå i gang indenfor 12 - 24 timer.Samba med sine helt nyfødte hvalpe.

Er vi ikke dejlige..her på rad og række.

Må jeg ta den...